čtvrtek 5. června 2008

Google Spreadsheets

Dnešním článkem navážeme na předchozí, který se zabýval tvorbou dokumentů. Dnes si povíme něco o tvorbě tabulek, použití funkcí a spolupráci. Google Spreadsheet tedy tabulky, je tabulkový kalkulátor, nabízející základní možnosti ale i pokročilejší funkce.
Pojďme si jej představit.


Prostředí Google Spreadsheet je velmi podobné tomu jaké známe z dokumentů. Základní prvky jsou tam kde by jsme je očekávali a nemá příliš velký význam se o nich více rozpovídávat.

Základní prostředí

Základní tvorba

Pojďme si tabulky vyzkoušet v praxi. Jistě není žádným překvapením, že zvládá všechny základní funkce, které by měl tabulkový kalkulátor ovládat. Základní tabulka obsahující základní údaje a prvky formátování a zvýraznění není problém, jak můžete vidět na obrázku.


Ukázka základních funkcí.

Publikace a sdílení tabulky je vesměs stejné jako u dokumentů jen s pár rozdíly. U tabulek můžeme sdílet dokument navíc pro účel vyplnění dotazníku a jeho následné zařazení, toť asi jediná výrazná změna. Další poměrně užitečnou věcí co není součástí dokumentů je diskuze, tedy chat s ostatními čtenáři, či spolupracovníky, čehož si můžete všimnout na obrázku níže, ukazující pokročilejší funkce.

Pokročilejší funkce

Předpokládám, že většina z vás se již s tvorbou tabulek setkala a tak základní práci s nimi můžeme klidně odbýt. Tabulky Google toho totiž nabízí daleko více. Jednou z nejnovějších funkcí je možnost upozornění na změny. Upozorňováni jste pomocí mailu a to buď jednou denně, nebo právě v okamžiku změny. Notifikace tedy upozornění je vztahováno na jakoukoliv změnu v dokumentu nebo určitém listu, změna v určité buňce nebo pokud jsou noví spolupracovníci.

Nastavení upozornění.

A teď k funkcím týkajících se samotné tvorby tabulek. Google nám nabízí vkládat gadgety (mini aplikace) v podobě různých vylepšeních, metod zobrazení apod., dále můžeme vkládat odkazy z Google maps, vyhledávání obrázků, grafy a jiné.
Ukázka pokročilejších funkcí.

Zajímavou věcí jsou funkce jako takové, tedy funkce provádějící nějakou operaci. K dispozici máme na výběr z následujících kategorií funkcí:
  • Math
  • Financial
  • Logical
  • Date
  • Lookup
  • Statistical
  • Text
  • Info
  • Google
Nabídka funkcí

Pro větší představu co nám tyto funkce můžou přinést si ukážeme dvě ukázky a to z kategorií GoogleFinancial a GoogleLookup.

GoogleFinancial

Na obrázku "Ukázka pokročilejších funkcí" můžete vidět tabulku s informacemi o akciích tří různých společností. Jejich hodnoty nejsou dosazené nikterak jinak, než za pomocí právě Google Financial. Jak na to? Stačí znát pár příkazů a dosadit za ně správné hodnoty. Příklad: dosazením příkazu "=GoogleFinance("GOOG"; "price")" (bez uvozovek - mimo těch uvnitř závorky)

dosazení vzorce

nám Google zjistí aktuální cenu akcií jeho společnosti, která má na trhu akcií označení "GOOG" a vypíše hodnotu do buňky. Tzn. že dnes, krátce před desátou hodinou večer, je cena akci v hodnotě 551$.výsledná hodnota činí 551$

GoogleLookup

Pomocí GoogleLookup lze dosáhnout velice zajímavých věcí. Vybral jsem si pro vás funkci na vypsání hlavních měst. Funguje to následovně. V jednom sloupci budete mít napsaný seznam států a ve druhým funkci která vám vygeneruje hlavní město dle zadaného státu. Funkci lze zadat jen u prvního řádku a následně táhnutím buňky kopírovat dolů. Příklad: funkce pro vypsání hlavního města vypadá následovně "=GoogleLookup(A2,"capital")" (opět bez uvozovek).

zadání funkce pro určení hlavního města

Výsledek je ten, že Google nám z databáze zjistí hlavní město pro buňku A3, tedy Slovensko a vypíše samozřejmě Bratislavu.

hledání hlavních měst za pomocí GoogleLookup

Toto je jen malá ochutnávka toho, co všechno je Google spreadsheet pomocí funkcí zvládnout. Velmi dobře zpracovaná nápověda je na oficiálním help centru Googlu a to i v češtině.

Závěr

Co ještě dodat. Myslím si, že každý z vás po přečtení toho článku si na tabulky Google udělá svůj názor. Někoho jistě zaujmou a některé uživatele zase ne. Jde o subjektivní názor a především postoj lidí k nové době která přichází - tedy Web 2.0 o kterém je především náš blog. Našim cílem je také pomoci vám poznat výhody této nové generace využití internetu a především internetových aplikací mezi něž se Google Spreadsheet bezesporu řadí.

Odkazy z článku:
Google Spreadsheet
Nápověda

Žádné komentáře: